vyšnia

vyšnià sf. (2) Š, Rtr, OZ63, , NdŽ, , výšnia (1) NdŽ, ; SD1194, R223, 298, Sut, Š, ŠT104 bot. erškėtinių šeimos vaismedis sultingomis, raudonomis su kauleliu uogomis (Cerasus): Vyšnia medžias SD399. Paprastoji vyšnia (C. vulgaris) P.Snar. Saldinė vyšnia (Prunus avium) LBŽ. Laukinė vyšnia (Prunus chamaecerasus) . Pūkuotoji vyšnia (C. tomentosa) dar vadinama veltine, kiniška, Ando vyšnia . Reiniška vyšnià Smln. Vyšnių sakai ŽŪŽ98. Vyšnių šratligė ŽŪŽ100. Vyšnios įvysta visame darže JI673. Vyšnià – geras medelis, vaisingas, neopus Skr. Iš Purono sėdybos atsinešiau tokių jaunų vyšnẽlių, tai, va, dabar jau senos vỹšnios Kp. Ažžydėj[o] vỹšnios baltai LzŽ. Vyšnià žydėjo, balta kap sniegas Švnč. Su rykštuke vyšnios aba riešuto surasdavo [,kur šulinį kasti]; dvišakis kad būtų, tep kap šakės Pv. Reikia vỹšnios svyruoklės [šakelės], ir nulinksta [,kur yra vandens gysla] Alz. Nebuvo ko valgyt, tai smalos nuo vỹšnių pagrauždavom Dglš. Sodnas pridaigslytas slyvais, vyšnioms Jzm. Jei bruknės ir vỹšnios žydi antrą kartą, bus gražus ruduo Trg. Pažiūrėk ir paveizdėk pavasario dienoje ant vyšnių medžių, ant kurių randasi bumburai, lapai, žiedai, kaip padaro linksmenybę ir gražybę visiems JR50. Vyšnià prašosi, sakalatyk, ba man sunku turėt (ps.) ZtŽ. Žirgai išlaužė žiogrelius, nuėdė vyšnių šakeles MitV184. Augin tėvas vyšnią, uogų norėdams, augin močia dukrą, meilės norėdama NS1216. Vyšnių sodai susodyti, juodos uogos sunokintos LB126. Ant mano tėvo didelio dvaro žalių vyšnių sodelis BsO30. Vai tu vyšnia, vyšnele žalioji, ko nežydi rudenio dienelę? BsO392. Oi kaip aš ėjau per vyšnių sodą vien tik lakštutė čiulbėjo LTR(Nmn). Mažos, plonos vyšnẽlės, ale uogų daug Švnč. Nukirtau vyšnẽlę, liko atažalos Ktk. Baltu žiedu vyšnelė žydėjo, širmam žirge bernelis sėdėjo MitIV508. Pasodinau vyšnelýtę, ir neprigijo Ut. Aplink dvarą vyšnelių sodelis, viduj dvaro radastų krūmelis TD61. Leisk mane, berneli, vyšnẽlių sodelin miegelio miegot DrskD193. Lėksiu pas tetušio, pas baltos matušės, – į vyšnelių sodnelį, į rūtelių darželį StnD23. Turėj[o] motina dvi dukreles, turėj[o] motina dvi vyšnelès (d.) Pls. Tu vyšnele, auk auk, obelėle, dar palauk, sau žiedelius susikrauk LTR(Kpč). Iš pakraštėlių žalios vyšnẽlės, vidury obelėlės JT279. Kokiuo žiedu vyšnelė žydėjo žydėjo, tokiam krėsle panelė sėdėjo sėdėjo NS1251. Žalia vyšnelė, balti žiedeliai, jos raudonos uogelės LLDII550(Prl). Pririšau žirgelį prie žalios vyšnelės LTR(Brž). Išaugo augo sode vyšnelė su devyniom šakelėm LTR(Vad). Vai lanksto laužo laibą vyšnią vakaris vėjas neramus S.Nėr. Balta baltųjų vyšnių soduos senolių žemė Lietuva B. Braz. Ir atskrido, atplasnojo gegutėlė vyšnių sodan J.Aist. O vyšnios žydi lyg sniegu apdribę! A.Mišk. ^ Ė an [dukrelė] sėdi po langeliu, kap vyšnẽlė vysta Tvr. Išsiūdavom žiedeliais, kai vỹšnios ka žydi PnmŽ.LL279, to medžio uoga: Vyšnia uoga SD399. Sunka tiršta slyvų, vyšnių SD285. Padavei su visu gurbu vyšnias valgyti JI493. Karklinės vỹšnios karčios Žg. Man vỹšnios pačios gardžiausios uogos Kvr. Vỹšnios kai vabalai juodos Skr. Vỹšnios i gervuogės nekirmija Pc. Vyšnià viena kita matos, ale kokios mažučiutės, sustraukę Slk. Sodų neūgino, maža buvo vỹšnių, abuolių, ką te, pieska DrskŽ. Perniai buvo vỹšnių metai Mžš. Kas šiemet vỹšnių, slyvų –šakos lūžta Ėr. Brangumėlis tų vỹšnių Mlk. Vyšniàs pardav[ė] ZtŽ. Tas senis važiuoja turgun su vỹšniom Mžš. Priskink man vỹšnių Pns. Tota vis lipdavo, raškydavo mum vyšniàs, raudonos, menu, nat juodos Ad. Vỹšnią pamato biškį apraudusią, tai prašo nuraškyt Antš. Vỹšnios traukia liežiuvį, negali praeit [pro šalį] . Ale kaip reiks pasiekt vyšniàs nuraškyt Dkk. Ruginę virdavom košę su vỹšnioms PnmŽ. Vyšnias sapnuoti reiškia ašaras LTR(Šil). Vyšnẽlės neduoda nusiraškyt – kokia pasiutus Všk. Aš svetimo ir vyšnẽlės nepaimsiu, o mano su šakom išneša Kvr. ^ Raudona kap vyšnià Gs. Kai jis mirė, jo burna buvo juoda kai vyšnià Skr. Kai rasalas, kai vyšnià spėjus [siūlų spalva] Klt. Apsmerkę buvo [putinai pernai], o čia kaip vyšnià didumo Žl. Raudonos lūpelės, kai vyšnių uogelės Švnč. Be kauluko vyšnia negardi LTR(Srj). Vyšnios kauliukas – kietas branduoliukas, bet ne tau įkąst Prn.
◊ vélnio vyšnià; LBŽ šunvyšnė (Atropa belladonna).
vil̃ko vyšnià; ; Ser, LBŽ šunvyšnė.
vyšniàs [su]mèsti burti: Kada man dantys skaudėdavo, Bertaitienė man mesdavo vyšnias I.Simon. Tai vadinosi vyšnias sumesti I.Simon.
vỹšnią [nu]skìnti pabučiuoti (toks žaidimas): Skìndavo vỹšnią teip: mergaitė an suolo stovi, o du bernai –rankas ant pečių ištiesę, vienas kitam, trečias šoka jiem an rankų ir taikos mergaitę pabučiuot Dgč. Būdavo, liepia vỹšnią nuskýt: tris saldžias, tris karčias Bsg.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • vyšnia — statusas T sritis vaisiai ir daržovės apibrėžtis Vyšnios (Cerasus) genties augalų valgomas vaisius. ryšiai: susijęs terminas – himalajinė vyšnia susijęs terminas – kvapioji vyšnia susijęs terminas – paprastoji vyšnia susijęs terminas – veltininė… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • vyšnia — vyšnià dkt. Nuraškýk vyšniàs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • vyšnia — statusas T sritis vardynas apibrėžtis Erškėtinių (Rosaceae) šeimos augalų gentis (Cerasus). atitikmenys: lot. Cerasus angl. cherry tree vok. Kirschbaum; Kirsche; Kirschenbaum rus. вишня; черешня lenk. czereśnia; wiśnia …   Dekoratyvinių augalų vardynas

  • vyšnia — statusas T sritis augalininkystė atitikmenys: lot. Cerasus angl. cherry tree rus. вишня …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

  • Vyšnia — Sp Výšnia Ap Wisznia lenkiškai Ap Вишня/Vyshnya ukrainiškai L u. PR Lenkijoje ir V Ukrainoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • kvapioji vyšnia — statusas T sritis vardynas apibrėžtis Erškėtinių šeimos prieskoninis augalas (Cerasus mahaleb), paplitęs Kaukaze, pietų Europoje, pietvakarių Azijoje, šiaurės Afrikoje. Iš jo gaminami maisto priedai (kvėpikliai), lapai naudojami prieskoniams.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • himalajinė vyšnia — statusas T sritis vardynas apibrėžtis Erškėtinių šeimos prieskoninis augalas (Cerasus puddum), paplitęs rytų Azijoje. Iš jo gaminami maisto priedai (tirštikliai, kvėpikliai). atitikmenys: lot. Cerasus puddum; Cerasus puddum; Prunus cerasoides;… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • veltininė vyšnia — statusas T sritis vardynas apibrėžtis Erškėtinių šeimos dekoratyvinis, vaisinis augalas (Cerasus tomentosa), paplitęs rytų Azijoje. atitikmenys: lot. Cerasus tomentosa; Prunus tomentosa; Prunus tomentosa var. endotricha angl. downy cherry; hansen …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • paprastoji vyšnia — statusas T sritis vardynas apibrėžtis Erškėtinių šeimos dekoratyvinis, vaisinis, vaistinis kultūrinis augalas (Cerasus vulgaris), kilęs iš Eurazijos. Naudojamas gėrimams gaminti. atitikmenys: lot. Cerasus vulgaris; Prunus cerasus; Prunus vulgaris …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • krūminė vyšnia — statusas T sritis vardynas apibrėžtis Erškėtinių šeimos vaisinis augalas (Cerasus fruticosa), paplitęs vakarų Azijoje ir pietų Europoje. atitikmenys: lot. Cerasus fruticosa angl. European dwarf cherry; European ground cherry; frutescent cherry;… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.